Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.

IN VERKOOPNAME/VERHUUR

Hoe bied ik mijn onroerend goed te koop of te huur aan via DeJuisteWaarde.nl? Via de website DeJuisteWaarde.nl kunt u gemakkelijk zelf een gratis account aanmaken en uw pand(en) aanmelden.

Na de aanmelding wordt binnen 1 werkdag contact met u opgenomen voor een bezoek ter plaatse door onze makelaar.

Ter voorbereiding op de opname bij woningen door één van onze makelaars, verzoeken wij u de vragenlijst ‘bij de verkoop van de woning’ in te vullen. Deze omvat een A en B gedeelte. Tezamen maken zij onderdeel uit van de wettelijke informatie- of mededelingsplicht die u heeft als verkopende partij. Met name het B gedeelte heeft in deze fase prioriteit. De mededelingsplicht wordt zo goed als mogelijk gewaarborgd door het beantwoorden van algemene vragen over onder andere de staat van uw onroerend goed.
Welke documenten dien ik te overleggen om het onroerend goed te koop te zetten? – Eigendomsbewijs (kopie akte van levering die bij notaris is ondertekend). Zijn tevens op te vragen bij het Kadaster.
– Kopie legitimatiebewijs van alle eigenaren.
– Ingevulde vragenlijst deel A en B (te downloaden via uw account).
– Ingevulde lijst van roerende zaken (te downloaden via uw account).
– Kopieën gemeentelijke aanslagen.
– Kopieën rekeningen nutsbedrijven en waterschappen.
– Indien aanwezig; tekeningen van het onroerend goed.
– Energielabel bij woningen.

In sommige gevallen:
– Overige akten (kopie notariële akten van leveringen die na de aankoop zijn ontstaan). Zijn tevens op te vragen bij het Kadaster.
– In het geval van een appartementsrecht de splitsingsakte en de stukken van de Vereniging van Eigenaars –V.v.E. Splitsingsakte is tevens op te vragen bij het Kadaster.
– Ingevulde V.v.E. vragenlijst (te downloaden via uw account.)
– In het geval van verhuurd onroerend goed de verhuurovereenkomst(en).
– In het geval van een scheiding een kopie van de Akte van Verdeling.
– In het geval van een overlijden een kopie van de Akte van Erfrecht.
Wat houdt een opname van het onroerend goed in? Na de aanmelding van uw onroerend goed bij DeJuisteWaarde.nl wordt binnen 1 werkdag een afspraak met u gemaakt voor een opname van het object. Ten tijde van deze afspraak met één van onze makelaars wordt het object zowel inpandig als van buiten geïnspecteerd. De verwachte verkoop- of verhuurwaarde en een realistisch vraagprijsadvies wordt vastgesteld aan de hand van de bevindingen van de opname, een gedegen onderzoek naar referentieobjecten, relevante juridische en bouwtechnische zaken en (lokale) marktontwikkelingen.
Tijdens deze afspraak wordt door de makelaar, in overleg met u, een verkoopstrategie bepaald. Dit is de inzet van promotiemateriaal en marketingmiddelen op basis van de vraagprijs en, gelet op de markt, het tijdsbestek waarin de verkoop of verhuur bij voorkeur gerealiseerd moet zijn.

- Bedrijfspandopname
- Opname recreatie object
- Buitenlands object plaatsen op Funda
Is een waardebepaling noodzakelijk als ik reeds beschik over een taxatierapport? DeJuisteWaarde.nl staat garant voor haar dienstverlening. Dit betekent voor ons dat een afgegeven waarde te allen tijde onderbouwd moet kunnen worden. Om die reden zit de waardebepaling en het prijsadvies standaard in ons dienstenpakket. Overigens volstaat een waardebepaling voor de verkoop van de woning. Een taxatierapport is namelijk enkel een vereiste voor het afsluiten van een hypotheek. Waar ligt de aansprakelijkheid van mij als verkoper? Om uw aansprakelijkheid op (verborgen) gebreken zo goed als mogelijk te waarborgen, dient u alles wat u weet over uw onroerend goed te vertellen aan de potentiële koper. De zogenoemde mededelingsplicht. Dit geldt niet enkel ten aanzien van fysieke kenmerken, maar ook voor kwalitatieve verplichtingen. Zoals bijvoorbeeld de rechten die anderen hebben op het onroerend goed. De verplichting tot het invullen van de NVM vragenlijst deel B waarin algemene vragen over het onroerend goed staan, draagt bij aan de zorgvuldigheid van deze informatieplicht. Op eigen initiatief kunt u een bouwtechnische keuring laten uitvoeren om verrassingen uit te sluiten.
Voorbeelden waarin u in dit verband als verkoper op aangesproken kunt worden zijn:
– Afwijkende perceelgrenzen (van de feitelijke situatie t.o.v. de kadastrale gegevens).
– Lekkage die niet zichtbaar is.
– Aanwezigheid asbest.
– Bouwplannen op nabijgelegen percelen.
– Recht van overpad.
– Huurcontract
Waarvoor dient de vragenlijst ‘Bij de verkoop van de woning’? Tezamen maken deel A en B van de vragenlijst ‘bij de verkoop van uw woning’ onderdeel uit van de wettelijke informatie- of mededelingsplicht die u heeft als verkopende partij. De informatie beoogt niets anders dan vorm, inhoud en structuur te geven aan de mededelingsplicht van u als verkoper. Het gaat erom dat u ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te goeder trouw meedeelt wat u bekend is over het onroerend goed. Mocht er sprake zijn van minder gunstige informatie en/of gebreken dan kunnen wij ervoor zorgen dat daarover goede afspraken worden gemaakt met de koper, zodat u niet achteraf aansprakelijk wordt gesteld. De vragenlijst helpt u simpelweg onnodige risico’s uit te sluiten.

Vragenlijst deel A: Bevat onder andere vragen over de financiering van het onroerend goed. De vragen geven inzicht in de handelingsbekwaamheid en financiële aansprakelijkheid van u als verkoper. Dit deel is enkel bestemd voor DeJuisteWaarde.nl en wordt niet aan derden verstrekt.

Vragenlijst deel B: Bevat algemene vragen over de toestand van het onroerend goed. Het kan aan derden, zoals aan de koper, worden verstrekt.
Wat houdt een energielabel in? Sinds 1 januari 2008 is, op enkele uitzonderingen na, iedereen verplicht een energielabel te leveren bij de verkoop of verhuur van de woning. Dit is een waardering over de mate van energieverbruik van uw woning. Het is een label van A (zuinig) tot en met G (minst zuinig/economisch). Hoe energiezuiniger het onroerend goed is, hoe waardevoller het onroerend goed wordt. Hoe maak ik goede foto’s? U kunt beter een paar goede foto’s aanleveren die ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde hebben voor de profilering van uw onroerend goed dan een overdaad aan foto’s die oproepen tot vragen. Wij adviseren circa 20 foto’s (liggend) aan te leveren die onderscheidend en scherp zijn. Bijvoorbeeld een foto van: voorgevel, tuin, badkamer, keuken, woonkamer, hal.

Het doel van de foto’s is een goede eerste indruk en weergave van de sfeer. U wilt laten zien hoe ruim en onderhouden het object is, zodat het leidt tot bezichtigingen. Maak om die reden bij voorkeur overzicht foto’s en geen detailfoto’s. Voor een mooie belichting (lichtinval) raden wij het aan zowel binnen als buitenfoto’s overdag te nemen. Fotografeer ook altijd met de zon in de rug.

Evenals bij een bezichtiging moet u ervoor zorgen dat uw onroerend goed zowel van binnen als buiten er opgeruimd eruit ziet. Geen speelgoed, post en rommel in het zicht. Eventueel kunt u nog door het verplaatsen van meubels ruimtelijkheid creëren. Kleine handelingen kunnen al tot grote verschillen leiden.
Hoe maak ik een goede aanbiedingstekst? Een goede aanbiedingstekst is eenvoudig, wervend en actief geschreven. Belangrijk hierin is dat de zinnen kort zijn. Begin met een bondige omschrijving door duidelijk de positieve kenmerken van uw onroerend goed te beschrijven, maar wees tegelijkertijd eerlijk en realistisch.

Maak vervolgens een uitgebreidere omschrijving van de ligging en omgeving van het object (kindvriendelijk, bosrijke omgeving, nabij centrum gelegen of culturele voorzieningen), hoe het object eruit ziet, welk type object het is, of er een tuin, balkon of dakterras aanwezig is, een garage of een schuurtje et cetera. Bedenk dat u als het ware de lezer rondleidt door uw woning. U gaat door de voordeur naar binnen en loopt vervolgens door het object. Voor voorbeelden kunt u onder andere Funda.nl raadplegen.
Welke extra diensten levert DeJuisteWaarde.nl naast het basispakket? Voor de verkoop of verhuur van uw onroerend goed, volstaat het basispakket inclusief vermelding op Funda. Naar behoefte kunnen voor een opvallendere presentatie en hogere ranking, extra marketing middelen ingezet worden. Deze producten kunt u eenvoudig bestellen bij het aanmeldproces van uw object.

- NVM Open huizen dag
- Advertentietekst laten schrijven door makelaar
- Extra bord bestellen
Kan ik mijn gegevens zelf aanpassen? Met uw accountgegevens heeft u toegang tot uw persoonlijk dossier. U kunt te allen tijde uw accountgegevens aanpassen via DeJuisteWaardenl. Echter, objectgegevens kunnen na het moment dat uw onroerend goed officieel te koop is aangemeld niet zondermeer worden aangepast. Dit komt onder andere door de koppeling tussen de NVM-database, Funda.nl en DeJuisteWaarde.nl. In dat geval kunt u ons per e-mail wijzigingen doorgeven, dan voeren wij ze voor u in het systeem door.

BEZICHTIGINGEN

Hoe wordt een bezichtiging gecoördineerd? Via uw account bij DeJuisteWaarde.nl krijgt u via ons een melding binnen van een geïnteresseerde. U kunt vervolgens zelf contact opnemen om, op een voor beide partijen gewenst moment, een bezichtiging in te plannen. Welke aanbevelingen heeft u voor het doen van een bezichtiging? Gemiddeld zal een bezichtiging een halfuur in beslag nemen. Echter, is dit afhankelijk van het type onroerend goed en de betrokken partijen. Let op, de eerste indruk is belangrijk. Dus zorg dat het onroerend goed er netjes uitziet.

Aandachtspunten:
– Draag zorg voor een opgeruimde en schone keuken, badkamer en toilet.
– Maak de bedden op.
– Draag zorg voor een vrije doorloop en opgeruimde verkeersruimtes.
– Draag zorg voor voldoende licht(inval), ventilatie en een comfortabele temperatuur.
– Zet de televisie, radio, PC, wasmachine en droger uit.
– Investeer eventueel in een kleine onderhoudsbeurt, als een lekkende kraan, een klemmende deur, een verzorgde tuin of een likje verf.
Wat is de meerwaarde van een woningreview? Na de bezichtiging wordt vanuit DeJuisteWaarde.nl een woningreview naar de geïnteresseerde gestuurd. Dit is een digitale vragenlijst waaruit u een indruk krijgt van de mate van belangstelling van uw woning. Deze terugkoppeling is interessant voor een eventuele vervolgafspraak met de geïnteresseerde inzake de woonwensen van de potentiële koper, maar ook voor overige toekomstige bezichtigingen van overige gegadigden en de positionering van uw onroerend goed.

ONDERHANDELINGEN

Hoe verloopt een onderhandeling? Een officieel bod verloopt altijd via DeJuisteWaarde.nl. U bepaalt de uiteindelijke prijs, de makelaar voert voor u de onderhandeling .
De stappen zijn als volgt:
– Via DeJuisteWaarde.nl plaatst een geïnteresseerde een officieel bod of de potentiële koper brengt telefonisch een bod uit. In overleg met de makelaar accepteert u het bod, doet u een tegenvoorstel of wijst u het af.
– Indien u een tegenvoorstel doet, bent u in onderhandeling.
– Zowel koper/huurder of verkoper/verhuurder kunnen de onderhandeling ieder moment stopzetten.
Waar moet ik op letten als ik in onderhandeling ben? Indien u in onderhandeling bent (of een bod aanvaard heeft), mag niet in onderhandeling worden getreden met een tweede partij. Echter, mag deze wel eenzijdig een (uiterst) bod uitbrengen. Overigens mogen bezichtigingen met overige geïnteresseerden gewoon doorlopen. Overige voorwaarden die onderdeel zijn van de onderhandeling? Niet alleen de prijs is bepalend in een onderhandeling, ook secundaire voorwaarden als de datum van notariële overdracht en ontbindende voorwaarden als bijvoorbeeld het financieringsvoorbehoud, voorbehoud van een goede uitkomst van een bouwtechnische keuring, het voorbehoud van de verkrijging van een huisvestingsvergunning of de NVM No-Risk clausule zijn onderdeel van de overeenkomst. Wat zijn ontbindende voorwaarden? Ontbindende voorwaarden bieden de mogelijkheid de koop of huur in bepaalde specifieke situaties te ontbinden. Op initiatief van de koper of huurder kunnen deze zekerheden met een bepaalde tijdsduur worden opgenomen in de overeenkomst. Als aan een ontbindende voorwaarde wordt voldaan kan de overeenkomst, veelal kosteloos, worden ontbonden. Wat houdt een onderzoeksplicht van de koper in? Alvorens tot koop over te gaan, heeft ook de koper een verantwoordelijkheid om zich zelf zeker te stellen van volledige informatie omtrent de koopbeslissing. In die zin dat zij bijvoorbeeld een bouwtechnische keuring uit laat voeren, publiekrechtelijke informatie inwint bij overheidsinstanties of het Kadaster over bijvoorbeeld toekomstige planologische besluitvorming. Echter, zal de mededelingsplicht van de verkoper uiteindelijk voor de rechter het zwaarst wegen.

DEFINITIEVE OVEREENKOMST

Schriftelijke vastlegging koopovereenkomst? De gemaakte afspraken tussen koper en verkoper worden door een makelaar van DeJuisteWaarde.nl schriftelijk vastgelegd in een NVM-koopakte. Dit gebeurd veelal binnen tien dagen na aanvaarding van het bod en eventuele aanvullende voorwaarden. Allereerst tekent u als verkoper de overeenkomst en in tweede instantie de koper. De koop komt dus tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Het zogeheten schriftelijkheidsvereiste. Zodra de koper een afschrift van de door alle partijen ondertekende overeenkomst heeft ontvangen, gaat de wettelijke bedenktijd in van drie dagen waarbinnen hij alsnog kan afzien van de koop. Schriftelijke vastlegging huurovereenkomst? De gemaakte afspraken tussen huurder en verhuurder worden schriftelijk vastgelegd in een huurovereenkomst. Allereerst tekent u als verhuurder de overeenkomst en in tweede instantie door de huurder. De huur komt dus tot stand op het moment dat de huurovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Het zogeheten schriftelijkheidsvereiste. Wanneer is het onroerend goed officieel verkocht of verhuurd? Op het moment dat de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. Wat houdt een notariële overdracht in? De koper heeft het recht op notariskeuze. Zodra de ontbindende voorwaarden zijn verlopen en de notaris de koopakte heeft ontvangen, wordt een datum en een tijdstip vastgesteld voor het ondertekenen van de akte van levering. Een aantal dagen voor de levering ontvang u van de notaris een concept leveringsakte en een nota van afrekening. Op het moment dat de akte van levering officieel bij de notaris is ondertekend, de sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden en de akte is ingeschreven bij het Kadaster bent u geen eigenaar meer van het onroerend goed. Daarnaast regelt de notaris de aflossing van de eventuele lopende hypotheek op uw woning en de betaling van de rekening aan uw NVM-verkoopmakelaar. Het saldo dat overblijft, maakt de notaris over op uw rekening. U ontvangt dit nadat de akte is ingeschreven in het Kadaster. Dit is meestal één werkdag na de levering.

Partners en toeleveranciers