Herbouwwaarde taxaties

De Juiste Waarde is er ook voor al uw taxaties!

Een eigenaar van vastgoed loopt het risico dat een object geheel of gedeeltelijk door brand of een andere schade teniet gaat. De eigenaar kan zich hiertegen verzekeren. Hiervoor is het nodig dat de herbouwwaarde van de opstal wordt bepaald. De herbouwwaarde is het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw – op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig – onmiddellijk na de gebeurtenis volgens de nu geldende bouwnormen.

De Juiste Waarde is gespecialiseerd in het verrichten van taxaties ten behoeve van de hierboven genoemde herbouwwaarde (ex. Art. 7:960 BW) voor alle soorten objecten.

Taxatiekaart

In tegenstelling tot de meeste aanbieders van herbouwwaarde taxaties ontvangt u van ons in aanvulling op het taxatierapport een zogenaamde taxatiekaart. In deze taxatiekaart treft u de getaxeerde herbouwwaarde per gebouwdeel aan. Ook de zogenaamde opruimingskosten worden hierin nauwkeurig uiteen gezet. Op deze wijze is de herbouwwaarde zorgvuldig onderbouwt en worden in geval van brand of andere schade, discussies ten aanzien van de vastgestelde opstalwaarde vermeden. U bent in dat geval voldoende gedekt. omdat onze taxaties door alle verzekeringsmaatschappijen worden aanvaard.

 

  Herbouwwaarde Prijs exclusief BTW
 Commercieel vastgoed    
  < € 1.000.000 € 640,00
  € 1.000.000 - € 2.000.000 € 960,00
  € 2.000.000 - € 4.000.000 € 1280,00
  ≥ € 4.000.000 o.b.v. offerte tegen €80,00 per uur
Incourant vastgoed    
  < €500.000 € 640,00
  €500.000 - € 1.000.000 € 960,00
  € 1.000.000 - € 2.000.000 € 1280,00
  € 2.000.000 - € 4.000.000 € 1920,00
  ≥ € 4.000.000 o.b.v. offerte tegen €80,00 per uur
     
  Wooneenheden Prijs exclusief BTW
Appartementen complexen    
  < 7 € 640,00
   7 - 12 € 960,00
  12 - 18 € 1280,00
  19 - 24 € 1600,00
  25 - 36 € 1920,00
  37 - 48 € 2240,00
  ≥ 49 o.b.v. offerte tegen €80,00 per uur
     

 

Partners en toeleveranciers