Portefeuille waarderingen

De Juiste Waarde is er ook voor al uw taxaties!

Voor woningbouwverenigingen, particuliere beleggers en institutionele beleggers stellen de taxateurs van "De Juiste Waarde" vrijwel dagelijks taxatierapporten op. De redenen voor een dergelijke taxatie zijn zeer divers, denk bijvoorbeeld aan een overdracht van BV naar privé, een herfinanciering, het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat, WOZ-contra expertise en dergelijke.

De onderbouwing van dergelijke taxaties is voor zowel de opdrachtgever, maar vooral ook voor ons, erg belangrijk. De financiele en fiscale gevolgen van een onjuistheid bij portefeuille waarderingen zijn erg groot. Dit is dan ook de reden waarom alle vastgestelde waarden rekenkundig worden onderbouwd onder verwijzing naar in de markt gerealiseerde transacties.

 

Kosten

De prijs is sterk afhankelijk van de omvang, ligging en samenstelling van de portefeuille. Voorop staat dat wij ook dit type taxatieopdrachten op basis van een vast uurtarief aannemen. De op het project geschreven uren worden zeer nauwkeurig geregistreerd. U bent hiermee veelal ruim voordeliger uit dan een waardering op basis van een courtage.

Neemt u bij vragen contact op met één van onze medewerkers.

Partners en toeleveranciers