WOZ contra expertise taxaties

De Juiste Waarde is er ook voor al uw taxaties!

De Juiste Waarde is gespecialiseerd in het uitvoeren van WOZ-contra expertise taxaties. Reeds meer dan tienduizend objecten zijn met succes in waarde verlaagd. Tot de opdrachtgevers behoren particulieren, ondernemers, beleggers en woningcorporaties.

Onze waarde- en taxatierapporten voldoen aan de eisen voor de uitvoering van de Wet WOZ. De vastgestelde WOZ-waarden worden in alle gevallen zorgvuldig rekenkundig onderbouwd met behulp van een taxatiekaart. Op deze wijze is voor zowel de gemeente, de Rechtbank en het Gerechtshof altijd duidelijk op welke wijze de vastgestelde WOZ-waarden tot stand zijn gekomen.

Bij een volledige uitbesteding van uw WOZ-bezwaar- of beroepprocedure kan de behandeling plaatsvinden op basis van no cure, no pay. In dat geval zal De Juiste Waarde zorgdragen voor een WOZ-conform taxatierapport of waardeadvies. De juridisch medewerkers van WOZ-Consultants verzorgen het bezwaar- of beroepschrift, het dossierbeheer en de contacten met de gemeente.

 

De kosten voor de juridische bijstand en het taxatierapport worden, indien het bezwaar of beroep geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, vergoed door de gemeente. Verlaagt de gemeente de WOZ-waarde, dan kent zij ook een proceskostenvergoeding toe. Dit dekt onze kosten. Lukt het ons niet om de WOZ-waarde te verlagen, dan zijn deze kosten voor onze rekening. U kunt er dus alleen maar financieel op vooruit gaan!

Klik hier om direct uw object aan te melden.

Partners en toeleveranciers