Privacyverklaring

Download hier de volledige Privacyverklaring.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van De Juiste Waarde worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Juiste Waarde bewaart de chat-gesprekken die u met een medewerker aangaat om de kwaliteit van contact met u te verbeteren. De Juiste Waarde gebruikt deze informatie om de werking van de website/dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De Juiste Waarde maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Juiste Waarde bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan:
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan De Juiste Waarde te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerkt. De Juiste Waarde heeft hier geen invloed op.
De Juiste Waarde heeft Google geen toestemming gegeven om via De Juiste Waarde verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is mogelijk dat sommige functies en – services, op de website www.dejuistewaarde.nl, niet meer correct functioneren als de cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De Juiste Waarde kan de privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen

De Juiste Waarde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van De Juiste Waarde maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Juiste Waarde verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Juiste Waarde op via info@dejuistewaarde.nl. De Juiste Waarde is als volgt te bereiken:

Postadres: Industrieweg Oost 21-A, 6662 NE Elst (GLD)
Vestigingsadres: Industrieweg Oost 21-A, 6662 NE Elst (GLD)
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09219338
Telefoon:026-4742225

E-mailadres: info@dejuistewaarde.nl

Autoriteit persoonsgegevens

De Juiste Waarde helpt u graag als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met De Juiste Waarde uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 22 december 2020.